Slik bygger du mental styrke og en effektiv hjerne

Endringskapasitet, læring og mental gjennomføringsevne   En styrking av hjernens kapasitet forutsetter selvrefleksjon. Rock & Page. 2009 Selvrefleksjon som en del av læring og oppbygging av mental styrke har vært et gjennomstudert emne over mange år. For 20 år siden så presenterte David Kolb et rammerverk for etablering av ny læring. Rammeverket er kjent for eksperimenterende læremestre verden over og[…]