april 9, 2014

Verktøy

Få mer kjenskap til coachingverktøyene for å skape enda mer verdi i samtalene!

Under forklarer jeg noen av verktøyene vi begge kan benytte oss av i coachingen. Jeg benytter under noen engelske ord og fraser da mye vanskelig lar seg oversette til god norsk.

Det viktigste verktøyet for oss begge i coachingen er NCRW (som den forkortes på engelsk). Det er selve grunnstenen i Co-Active coaching, og det betyr at vi holder oss selv som Naturlig Kreative, Ressurssterke og Hele. Det betyr simpelthen at ingenting ved deg trengs fiksing. Det er ikke derfor du kommer til coaching. Du kommer sannsynligvis til coaching fordi du ønsker positiv endring.  Når vi som mennesker står overfor store valg eller store utfordringer er det vanskelig å holde oss selv som «store» og kapable. I «coachingrommet» skal du få lov til å kjenne på maktesløshet og frustrasjon, men du skal også alltid vite at du er NCRW og at vi holder «alt som mulig» for deg. (Se denne videoen dersom du ønsker en kort innføring i Co-Active coachingens grunnmodell).

Verdier

I alt vi gjør er det et uttrykk for våre verdier. I alle valg vi tar ligger det enten en personlig verdi som blir hedret, eller tråkket på. Verdier er våre indre styrepinner og GPS, og de gangene du stråler av glede eller føler deg skikkelig nede, så er viktige verdier i spill. I Co-Active coaching holder vi frem dine verdier som noe av de viktigste som finnes. Se eksempler her, og tenk over hva som er dine viktigste verdier?

Sabotøren

Sabotørkonseptet omfavner den delen av tankesettet vårt som er kontraproduktive, selvbegrensende eller selvdestruktive. Disse tankesettene fremstår som oftest som beskyttende tanker, som gjerne vil beholde status-quo, unngå endring. Det er «sabotørene» i oss som forhindrer vekst,  endring til det bedre og holder oss tilbake fra å gå etter det som gir oss virkelig verdi i livet.

Så når jeg spør deg; «Hvem snakker nå, deg, eller sabotøren din»? Så mener jeg ikke at du er kokko eller hører stemmer, jeg mener simpelthen å lyse lommelykten min på det faktum at det ikke høres ut som det er «ditt naturlige sterke selv» som snakker, men at du for eksempel kan sitte fast i en gitt oppfatning av en sak, eller er fastlåst i et visst tankesett.

Ressonant Choice/Aktivt valg

Aktive valg innenfor Co-Active coaching er noe mer enn å bestemme seg for noe, det er mer enn å velge mellom lasagne eller spagetti. Det handler mer om å være seg bevisst «the power of choosing». At vi i stor grad kan velge hvordan vi har det, hva vi vil skape i livet vårt. Og med et bevisst valg kommer også «Commitment», et bevisst valg leder til at du forplikter deg til noe større i deg selv. Du lover deg noe du ikke vil bryte.

Energier

Dette er et ord du kommer til å høre meg bruke mye, og det er ikke noe huggabugga spåkone greier jeg snakker om da. Det er et ord for å beskrive en «state of mind», et tankesett, en følelse eller på engelsk «en sensation av noe». Det bygger på verktøyet jeg nevner over, Ressonant Choice/Aktivt valg, at vi bevisst kan skape endring ved at vi plasserer oss selv i en annen energi hvor vi for eksempel «vet mer». Et verktøy vi kommer borti her er øvelsen med «Captain and the Crew», som handler om å skape seg tilgang til dine iboende ressurser gjennom å personifisering/bildeskaping.

Metafor

Vi bruker sammen metaforer for å illustrere og utforske poenger og er en kraftfull måte å tegne et bilde på.

«Hjernen min er som en ping-pong ball som spretter fra det ene alternativet til det andre» eller «Du er snart ved mållinjen» 

Hva er en metafor for dagen din i dag?

Alliansen vår

Sammen skaper vi en allianse for å nå dine mål. Det er du som skal ta med deg ideer og ressurser ut i fra coachingtimene. Ikke jeg. Det betyr at du til en hver tid kan ønske deg, be om og kreve hva enn som fungerer for deg. Dette betyr også at du tar ansvar for å guide meg i noen situasjoner. Coaching er på mange måter en dans, noen ganger leder du, noen ganger leder jeg.

Et ønske, en utfordring eller en refleksjon

Dette er tre verktøy vi sammen kan bruke for å designe fremgang i din utvikling. Det kan ta form som et ønske fra meg til deg, eller fra deg selv til deg selv. Om det kommer et ønske eller en utfordring fra meg, så kan du alltid si nei, ja eller komme med et mottilbud.

Perspektiver

Et annet ord for hvilken tro/belief du har om et tema. Vi kan stå i flere perspektiver i forhold til et tema, om vi ønsker.

Accountability/Ansvarlighet

Coaching er mer enn en god samtale. Coaching handler om å skape handling og fordype læring. Så ingen coachingtime er komplett, coaching har rett og slett ikke forekommet, dersom vi ikke har «accountability». Hva vil du gjøre, når vil du gjøre det og hvordan vil jeg vite det?

Husk, selv om jeg ber deg «svare til meg», så er det ikke til meg du svarer til, det er til deg selv. Jeg er simpelthen et verktøy for din gjennomføring.

Brainstorming

Du vil aldri få konkrete råd fra meg som din coach. Du er eksperten på din egen situasjon, og det er min oppgave, sammen med deg, å skape perspektiver hvor du kommer deg i bevegelse. Brainstorming representerer et lite untak, og er et veldig bevisst valg i coachingen og det vil fremkomme klart i coachingen dersom vi skal idemyldre. Både du og jeg kan foreslå å bruke dette verktøyet.

Bottomlining/Hva er kjernen?

Du trenger ikke å fortelle meg hele historien. Coaching handler om «exploration» ikke «explanation». Det kan hende vi driver over i historiefortelling, og da passer både du og jeg på å «bottomline» litt, slik at vi ikke snakker om en historie, men utforsker ditt forhold til den. Avbrytelser er et annet verktøy for å komme til kjernen. Så jeg mener ikke å være uhøflig, jeg leder metodikken slik at du får verdi og utvikling.