juni 18, 2014

Mer om verdier

Våre verdier er våre indre styrepinner og fungerer som vår egen personlige GPS.

På denne siden finner du noen eksempler på verdier, og kanskje kjenner du igjen noen. Et godt tips for å avgjøre om en verdi er viktig for deg, altså om det er din verdi, er å kjenne etter med magen og kroppen om den vekker noe der. Jeg skriver dette fordi mange verdier virker flotte, beundringsverdige, attraktive i samfunnet, og derfor er det fort gjort å «shoppe etter verdier». Så min oppfordring når du leser under, sjekk av med mangefølelsen eller andre viktige signaler for deg:

Verdier som enkeltord:

Anerkjennelse, konkurranse, ro, ansvar, kreativitet, rykte, arbeide alene, kunnskap, samarbeid, kunstnerisk nytelse, samfunn, sannhet, autoritet, kvalitet i det jeg gjør, berømthet, ledelse, selvrespekt, effektivitet, likhet, sikkerhet, endring/variasjon, lojalitet, sofistikerthet, etikk/etiske handlinger, makt, spenning eventyr, meningsfylt arbeid, stabilitet, familie, natur, nytelse, status, fremragenhet, nærhet, stødighet/fasthet, frihet, omsorg, trygghet, frihet i tid, oppnåelse, uavhengighet, individualitet, fysisk utfordring, orden, utfordringer, helse, hjelpe, penger, vekst, høyt tempo, personlig utvikling, vennskap, indre harmoni, privatliv, visdom, involvering, påvirkningskraft, ærlighet, integritet, religion, økologisk bevissthet/bærekraft, intelektuell utfordring, renhet, økonomisk gevinst, kjærlighet, respekt, økonomi, kompetanse, rikdom…..

 

Verdier som setninger og sammenhenger:

Et nært kjærlighetsforhold til et annet menneske.  
Å få eller ha barn.  
Sunn livsstil.  
Gode familierelasjoner.  
Gode venner.  
Mulighet for å være seg selv, ikke forstille seg.  
Et selvrealiserende liv, hvor jeg får brukt evnene. Et fritt liv hvor jeg bestemmer det meste selv.  
Et spennende liv med mye variasjon.  
Et harmonisk og tilfreds liv.  
Et liv med anerkjennelse fra omverdenen. Et trygt liv med få overraskelser.  
Et liv med mange penger.  
Et liv fylt av latter og humor. 
Et liv i personlig og åndelig vekst. 
Et liv i kreativitet, anledning til å skape. Et liv fullt av skjønnhet. 
Å være ærlig. Bli møtt med ærlighet. Å få anledning til å hjelpe andre. 
Et behagelig liv med god råd. Selvrespekt. Tro på deg selv og det du står for. 
Være den beste. Like å konkurrere. Å samarbeide med mange mennesker. 
Et liv med anledning til å gi omsorg til andre. Å ha intelligens. Å ha kunnskap og viten. Makt og innflytelse i samfunnet. Like å bestemme over andre.

 

Verdier – ikke en intelektuell øvelse

Verdier betyr forskjellige ting for forskjellige mennesker, hva betyr de for deg? Det viktigste i personlig verdikartlegging er ikke å velge det riktige ordet, men sette noen ord på følelsen det gir og hva det bringer frem i deg. Her er noen eksempler:

Frihet – egenutvikling, uttrykkelse av seg selv, egentid

Frihet – reise, oppleve, fri som fuglen

Fri som fuglen – frihet, sveve, ta det som det kommer.

 

Utfordring! – Hva er  20 viktige verdier for deg?