Anne Kat, er du en real frustrert frue?

Anne Kat! Jeg gjorde som du sa. Jeg leste hele teksten. Så gjorde jeg en feil. Jeg putta deg i kategorien frustrert frue. Så la jeg merke til at debatten ballet på seg. Kanskje jeg ikke burde bli forundret over det du skriver, for muligens er du bare frustrert over seertall eller fraværet av Nytt På Nytt-suksessen?[…]