Slik bygger du mental styrke og en effektiv hjerne

Endringskapasitet, læring og mental gjennomføringsevne

 

En styrking av hjernens kapasitet forutsetter selvrefleksjon.

Rock & Page. 2009

Selvrefleksjon som en del av læring og oppbygging av mental styrke har vært et gjennomstudert emne over mange år. For 20 år siden så presenterte David Kolb et rammerverk for etablering av ny læring. Rammeverket er kjent for eksperimenterende læremestre verden over og ser slik ut:

  1. Du gjør noe, en aktivitet, en handling – f.eks du forsøker noe, gjennomfører et møte eller en medarbeidersamtale.
  2. Du reflekterer over hva du lærte av dette forsøket, hva du kan ta med deg, hva du gjorde som fungerte eller ikke fungerte.
  3. Du korrigerer aktiviteten og gjennomfører nye tiltak. Dvs. du forsøker igjen, men denne gangen klokere av læring.

I 2002 oppdaterte James Zull denne teorien ved å vise biologien som ligger bak den. Han viste dermed hvordan denne tre-punkts læringssyklusen faktisk endrer og styrker hjernen din. Her er hvordan det virker:

PS: Cortex = pannelapp//del av hjernen.

  1. Vi erfarer noe. Med andre ord – vi GJØR noe – og motoriske cortexen utfører handlingen.
  2. Når vi reflekterer og husker opplevelsen av det vi gjorde vil den sansende cortexen få informasjon fra våre fem sanser. Jo mer vi aktiverer de fem sansene våre i denne prosessen jo mer vil vi forstå av opplevelsen av handlingen vår. Faktisk så tenker vi ikke på en opplevelse uten at hjernen vår på egenhånd gjenopplever hendelsen i hjernen. Dermed er refleksjonsstrategier (coaching, embodyment coaching, geography coaching) som kobler på de sansende aspektene (visuelt, auditivt, lukt, smak, berøring i tillegg til følelser) de meste effektive strategiene for mental styrke og forbedring som varer.
  3. Når vi tenker tilbake på og reflekterer over hendelsen vil den «bakre integrerende cortexen» motta informasjon fra den sansende cortexen (se steg 2 – jo mer du gir cortexen å jobbe med jo bedre).
  4. Når vi videre bruker disse refleksjonene til å kultivere en enda dypere forståelse av hvem vi er som person (adferd, tankemønstre, holdning etc.)(og derfor også hvordan vi skal bevege oss videre i praksis) så vil den «fremre integrerende cortexen» utvikle en handlingsplan – en vei videre. Jo dypere refleksjon, jo mer effektiv plan videre og jo sterkere hjerne.
  5. Når vi nå går fremover og handler på nytt vil den motoriske cortexen nok en gang utføre en handling.
  6. Og så videre – og så videre – forsterke den oppadgående spiralen av mental styrke, endringskapasitet og læring.

Uten refleksjon har vi bare uendelig med input. Hjernen trenger å få huske hva som skjedde med denne inputen (og at det skjedde noe med inputen) for at den fremre integrerende delen av hjernen kan utvikle den mest effektive planen videre, med andre ord – for å kunne lære, vokse og utvikles.

 

 

 

Kilde: BEabove Leadership © 2014

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *