Bli en mer egoistisk leder! Part one.

For egoismen er et veldig godt lederverktøy. Det høres kanskje rart ut, at egoisme kan betraktes som et lederverktøy? Likefullt er egoismen et fantastisk lederverktøy som bør nyttigjøres oftere.

Fortsatt ikke overbevist? Det er kanskje fordi du tillegger ordet «egoisme» en negativ valør eller betydning? Ord som er nært knyttet til egoisme kan være individualitet, selvtillit Part, ambisjoner og grådighet, alle ord med svært forskjellig fortegn, så la oss legge vekk ordene med negativt fortegn. La oss se på hvordan, det filosofene kaller adekvat egoisme, eller en sunn egoisme, kan fungere som en kraftig drivkraft for positiv endring.

ego

Det er særlig på ett viktig område egoismen kan hjelpe lederen å skape resultater, nemlig i troen at endring er mulig, og troen på at endringen som er besluttet må holdes i hevd. Hva er verre enn endring? Jo, det er at lederen begynner å vingle i troen på endringen. Det er ikke uten grunn at det sies at tro kan flytte fjell. Og har du ikke troen, kan du like godt bare droppe hele greia.

Selvtroen din er en nødvendig forutsetning for ledelse av deg selv og andre. Din personlige tro på at du har de evner som skal til for å gjennomføre en oppgave står sentralt i utviklingen ytterligere selvtro og forbedret selvledelse. Noen trekk og egenskaper relatert til selvtro er evne og mestring, og disse har sitt utspring fra deg som leder og menneske, og gir meg assosiasjoner til en dypere erkjennelse og en indre drivkraft, noe som naturlig kan kobles til egoisme.

At en person har rett til å handle på en slik måte at det tjener en selv, vil defor kunne fungere som en hensiktsmessig motkraft til jantelovens ”vedtatte sannheter” og som en akselerator av innsatsen som kreves for å stå i mot kulden som er utenfor fellesskapet. Vinglingen avtar. Beslutningen holdes i hevd.

Var beslutningen rett? Det er en annen sak, og ingen er fritatt for å være lydhør for tilbakemeldinger, men du kan ikke vingle i de kritiske fasene av en endring.

 

AndersHov

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *