januar 20, 2014

Velkommen!

Anders is an exceptional coach and one of those people in business you meet occasionally who are what I would call a ‘game changer’. His ability to challenge the way you think about and approach your business and how you lead your team generates new and innovative ways to take your business forward. Anders will give you a renewed sense of confidence to make those decisions that will really drive your business. Richard Owens – Director of Retail Operations.

Anders har hjulpet oss å finne ut hvor vi vil, og hvordan vi skal finne frem, og at våre personlige mål ikke står i konflikt med våre felles mål. Jeg gir Anders en stor del av æren for at vi nå ser på de oppgavene som var litt tunge på en ny måte. Det er nå blitt synlig for alle hvor viktige vi er som individer! – Endre Knutsen, Daglig leder ELN Norge

Anders har hjulpet meg å holde fokus og blikket fremover gjennom en utfordrende periode. Samarbeidet har vært avgjørende for å nå mine mål. Jeg anbefaler enhver som ønsker å ta et skritt fremover om å inngå et samarbeid med Anders. – Tom Svellingen

KontaktReferanser