Karisma eller ydmykhet?

De er kanskje ikke motpoler, men på et eller annet sted mellom Abraham Lincoln og Anthony Robbins så mistet ydmykheten sin kraft. Samfunnetgodisen var ikke lenger en sterk personlig karakter, men en vinnende personlighet. Ydmykhet er en svakhet leste jeg i en artikkel her forleden dag. De kunne ikke tatt mer feil spør du meg!

Jeg tør påstå at lederrollen (eller våre andre samfunnsroller for den saks skyld) ikke lenger handler om å gi svarene eller komme opp med de geniale løsningene. Vi er langt på vei ferdig med «the one woman show» (note to self: politisk korrekthet kler deg ikke). Det er ikke mulig lenger. Konkurransen i markedet er for hard. Tempoet i bedriften din er for høyt. Kundenes krav er for store. Dere må bevege dere enda raskere. Lederrollen handler i mye større grad om å la medarbeidern aktivt bli med å styre skuta og forsterke innsatsen deres gjennom motiverende virkemidler som aktiv lytting, omsorg og ydmykhet.

Så, er aktiv lytting en teknikk som kan læres eller en holdning du ble født med? Slik jeg ser det består aktiv lytting av flere teknikker som jeg vil komme tilbake til senere. Imidlertid vil suksess med disse teknikkene avhenge mindre av om det benyttes den ene teknikken eller den andre, og i større grad om hvilken intensjon lederen har for å lytte. Tror du på medarbeideren sin eller ikke? Og hvis ja, gir troen på medarbeideren utslag i hvordan det faktisk lyttes? Og, hvis du ikke tror på medarbeideren, kanskje på tide å børste støv av manualen for oppfølgingssamtalen?

Slik sett tenker jeg at mennesker først kan bli effektive når det er en oppriktig intensjon om å forstå hverandre og at en grunnleggende tro på personen som sitter overfor deg er tilstede. Kombiner dette med enkle lytteferdigheter og sjansen for å finne gull mangedobles! Og en annen ting,vær interessert, ikke interessant! Da blir du mye mer interesant!

-AndersHov

Følg med for mer om grunnprinsippene i aktiv lytting!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *