mai 24, 2019

GROWTH by TEAMLAB.AGENCY

BÆREKRAFTIG TOPPPRESTASJON – FRA KULTUR TIL ET ØKOSYSTEM AV LIKEVERD OG TILHØRIGHET 

TeamLab.Agency klargjør organisasjonen for å håndtere – og ønske velkommen – en disruptiv fremtid!

Et perspektiv på norsk næringsliv: Veivisere som Ferd og Innovasjon Norge begynner å stille spørsmål ved den mentale bærekraften i norske organisasjoner og hvordan kortsiktighet får utilsiktede og usunne konsekvenser. Norge på europatoppen i stress knyttet til tidspress på jobben og 4 av 10 ledere sliter med stressrelatert sykdom og plager.

 

 

Rotårsaker som for høyt tempo, feilslåtte hierarkiske strukturer, tungt oppgave- og gjørefokus og kortsiktig resultatpress skaper overbelastede og uproduktive hjerner, beslutningsusikkerhet og unødig micro management. Dette dreper kultur.

Visste du at «hamsterhjulet» er metaforen vi oftest hører når norske ledere skal beskrive sin arbeidshverdag?

Derfor transformerer vi selskapskulturen sammen med våre partnere og utløser den sårt savnede følelsen av likeverd og påvirkningskraft i arbeidsprosesser, forbedringstiltak og selskapsstruktur.

Vi leverer laboratorier – utviklet på SoCentral – som tilfører dyp relasjonskompetanse, anvendbar hjerneforskning og transformativ fasilitering som skaper lærende team/organisasjoner som forbedrer raskere og mer kraftfullt enn konkurrentene.

 

 

Dere hyrer oss om:

 • Dere vil være fremtidens foretrukne arbeidsgiver og merkevare som ønsker konkrete og kraftfulle løsninger for:
  • en evolusjon av selskapskulturen  – en kulturinkubator for selskapets tøffeste utfordringer
  • talentutvikling – neste generasjonen ledere med en særegen endringskompetanse
  • onboarding av nye medarbeidere – en onboarding som videreutvikler selskapskulturen 
 • ønsker å skape bærekraftige resultater på grunn av «people, profit, planet» og ikke på tross av.
 • tror – eller ønsker å tro – at næringslivet er den viktigste muliggjøreren for en mer bærekraftig verden


Du kan forvente en vesentlig forbedring i:

 • Inkludering, likeverdsfølelse og tillit mellom avdelinger og ledelse (vi fjerner siloer)
 • Sykefravær/nærvær, håndtering av tids-, tempo- og oppgavepress (vi reduserer stress)
 • Kreativitet og ektefølt engasjement (vi øker den kollektive intelligensen)
 • Relasjoner og samspillsevne (dyp lytting, dyp læring)
 • Evne til kontinuerlig forbedring/iterasjon på valgt tema (vi innoverer på tanke, relasjon og aktivitetsnivå)


Vi leverer:

 • Spydspissprosjekter for små team på tvers av organisasjonen (10-20 personer)
 • Kulturelle skift sammen med en kritisk masse av medarbeidere (20 – 50 personer)
 • Organisatoriske økosystem med en gruppering av aksjonærer, ledelse og utførende verdiskapere (5-10 personer)

Hvorfor oss:

 • Det som hovedsakelig holder tilbake organisasjoner fra gjennombrudd er at «systemet og individet ikke tør å gi slipp»
  – vi snakker da om de uskrevne reglene, fastlåste strukturer og dypere systemiske hindringer.
 • TeamLab.Agency er unik i sin kultur- og prestasjonsutviklingmetodikk på grunn av sin systemtilnærming og rotårsaksfokus som kombineres med rammeverkene Co-Active coaching, Teori U fra M.I.T og reboot-kompetanse (mindfulness).
 • I samarbeidet med TeamLab.Agency vil du få innsikt, kunnskap og erfaring fra lederteorien som etterfølger Teori X og Y og som setter deg i stand til å ønske en ny arbeidsstyrke velkommen – millenniumsgenerasjonen.


Vi er:

 • Anders Hov – gründer, prosjektleder, fascilitator, profesjonell coach (CPCC, PCC), fra SoCentral
 • Gunvor Marie Dyrdal – co-fascilitator, forsker, psykolog med PhD innen Positiv psykologi
 • Johan Skjennum – co-fascilitatorog JTI-rådgiver (MBTI)
  ____________________________________________________________________
 • Asgeir Døhl Dybvig – leveranseressurs tjenestedesign og improvisasjon
 • Eva Bonnevier – leveranseressurs transformativ coaching, locaction: Sverige, Oslo og Skype
 • Pamela Hiley – Taiji Mester og prosjektmentor
 • Ada Jacobsen – fremtidstenker og EMBA/HEC (masteroppgave på Theory.U og TeamLab.Agency)