februar 13, 2017

Forbedringshjernen

 

Hjernen og min utvikling

De 5 nøklene – for økt endringsevne og effektiv utvikling

Hjernen din er plastisk, det vil si at den er i stand til å endre seg i den retning du ønsker, du er altså aldri for gammel for effektiv endring. Hver gang du utfører en handling så fyres det av elektroniske impulser i vårt nervesystem. Gjentakende tanker og handlinger skaper veier i hjernen som blir til vaner, uvaner og vår adferd. Etter en stund vil autopiloten ta over.

For å lykkes med å endre tanke- og adferdsvaner er det fem nøkler som styrker hjernens plastisitet/endringsevne:

Trening

Trening og bevegelse forbedrer blodgjennomstrømningen og øker oksygennivået, som igjen skaper nye nevroner i hjernen. (Hjernen din utgjør bare 2% av vår kroppsmasse, men forbruker 20% av oksygenet og ernæringen.). Minimum 30 minutter, tre ganger i uken er anbefalt for raskere nevronvekst i hjernen.

Søvn

En sunn voksen trenger 7 – 9 timer søvn i døgnet. Mens du sover har hjernen anledning til å endre seg, slik at den integrerer læring. Den finkjemmer også igjennom informasjonen som har samlet seg gjennom en dag og bestemmer hva som skal forbli og hva som skal forkastes. Denne prosessen renser opp hjernen og klargjør læringscellene for fremtiden.

Nylæring og originalitet

Nye opplevelser stimulerer nevrondannelsen i hjernen. For om du ikke vet hvordan du skal gjøre noe, så vil heller ikke de kognitive mønstrene i sanden finnes i hjernen din. Ergo, nye mønstre må dannes. For å få utbytte av denne nøkkelen skal du sørge for å prøve ut og lære nye ting på jevnlig basis – for å hente ut maksimal effekt skal du utfordre deg selv stadig mer intenst. Altså, mer ut av komfortsonen, oftere!

Kosthold

Hjernen trenger Omega-3 og vitaminer fra mat for å skape nye nervebaner. Det er også kritisk viktig å holde seg borte fra mat og substanser som forhindrer nevronvekst. I følge nyere forskning så er Aspartam og andre kunstige søtningsmidler, høyt fruktoseinnhold, alkohol bidragsytere til ikke-optimal hjernetilstand. Lovende forskning finner at kokosolje, bær, B-vitaminer (og mye mer) hjelper å bygge nye nervebaner i hjernen.

Oppmerksomhetstrening og fokusert nærvær

Å være fokusert og oppmerksom øker antall nevrotransmittere som er ansvarlig for å skape nye nevronkoblinger. Mange studier linker graden av meditasjon og mindfullness til tykkelsen på hjernen vår, som igjen har noe å si for vår evne til bevissthet.

De 5 nøklene – hjulet for egenevaluering

På en skala fra 1 – 10, hvor fornøyd er du med deg selv på hver av de fem nøklene beskrevet på forrige side. Marker ut i hjulet. En strek ytterst i kakestykket representerer 10 (svært fornøyd) og en liten strek innerst i kakestykket representerer 1 (svært lite fornøyd)

Forbedringshjernen

4 støttearenaer – som gir utviklingen din ekstra fart

Det finnes fire ”arenaer” som er svært hjelpsomme i å skape nye nervebaner. Jo mer vi utnytter disse i kombinasjon med de fem nøklene jo raskere og lettere vil du lykkes med å lære, huske og endre.

Relasjoner – Du lærer og endrer deg best i trygge og støttende relasjoner. Å føle seg sosialt sammensveiset reduserer stress. Det å føle seg ”dømt” eller ”mindre enn” skaper ”kjemp eller flykt”-svar i hjernen, som forhindrer læring og utvikling. Når du føler deg hørt og forstått så øker antall nevronfibre i hjernen din – fibre som er kritiske for økt læringskapasitet.

Å feile med glans – En kritisk del av enhver læringsprosess er evnen til å forsøke, feile, kalibrere og forsøke på nytt. Dette er bokstavelig talt hvordan nye nervebaner forsterkes eller svekkes (husker du streken i sanden?). Hvis du samtidig gjør feil i utkanten eller utenfor av komfortsonen din hevder Daniel Coyle, forfatter av ”The talent Code” at du lærer ti ganger så fort enn ved vanlig prøving og feiling. Så det vil si at det å gjøre feil løfter dine ferdigheter.

Humor og lek – Humor både avslapper og bygger bånd i mellom mennesker og er en deilig alliert i å overkomme hjernens sterke dragning mot stillstand (sabotører liker ikke endring). Latter har vist seg å utløse Oxytocin, som er blant kroppens mange naturlige ”lykkestoffer” som får oss til å føle oss mer sammensveiset og tillitsfulle. God humor har også en link til det uventede, som får oss til å tenke på nye måter (Nylæring og originalitet), og når vi leker setter vi hjernen vår i en læringsmodus. Alle barn, både dyr og mennesker, lærer gjennom lek, som åpner for å feile med glans.

En opplevelse – flere sanser – Streken i sanden, den nye vanen, blir sterkere når du knytter flere av sansene dine til vanen/opplevelsen du søker. For eksempel, når du minnes en ferie på stranden, kan det hende du husker lyder, lukter, utsikt/syn og kanskje til og med følelsen av føttene i sanden. Når du med fullt overlegg jobber for å skape positive nye nervebaner (vaner og streker i sanden) vil du forsterke prosessen dersom du velger å bringe inn så mange (tenkte) sanseopplevelser som mulig.

 

Mvh Anders