januar 25, 2014

Om Anders Hov

Anders Foto

Anders har videreutviklet en coachende lederstil i næringslivet til å være foretrukket endringspartner som leverer tjenester innenfor profesjonell topprestasjon og forbedringskultur til bedrifter, ledere og enkeltpersoner. Han er også underleverandør av coachingtjenester ved eksterne oppdrag og anbud.  Hans visjon er at rå refleksjoner gir rå resultater og hans fagfelt er topprestsjon og bærekraftige resultater. Alle kan tenke det, og starte det, men færre klarer å gjennomføre det. Målrettet individuell oppfølging av nøkkelpersoner og effektiv dialog sørger for at endringsinitiativene faktisk blir levende!

Anders har en iboende nysgjerrighet og forbedringslyst, gleder seg over det vanskelige fasineres av det «umulige». Samtidig er læring og utvikling noe som kontinuerlig må forbedres og Anders gjennomfører for tiden fordypning i Neuroscience & Transformational Coaching med BEabove Leadership.

Kundene som samarbeider med Anders beskriver ham som en dyktig og profesjonell coach med en egen evne til å være tilstede i samtalen og i samarbeidet. Han har en fascinerende evne til å være i øyeblikket samtidig som han ser sammenhengene og hjelper kunden å se fremover.

Sammen med Anders omgjør kunden sine tanker og visjoner til konkrete handlinger og resultater. Han er ikke redd  for å gå høyt, lavt, dypt og kreativt og Anders hjelper kunden til å finne nye perspektiver der de setter seg selv i  bevegelse mot sitt mål

Anders har bred ledererfaring innen norsk handel og har tidligere arbeidet som operativ leder, Performance Consultant og kjedeutvikler med særskilt fokus på å skape økonomisk vekst, kundetilfredshet, og sterke menneskelige relasjoner i kjedeleddet.

anders hov forretningsfokus

I tillegg til akademisk bakgrunn har Anders sin utdanning i profesjonell coaching fra CTI og er internasjonal sertifisert som Co-Active coach (CPCC) fra Coaches Training Institute (CTI). Han er i tillegg sertifisert instruktør i personlighetsverktøyet  Jungiansk Type Indikator (JTI). Som profesjonell coach er Anders medlem av International Coach Federation Global (ICF) og ICF chapter Norge, holder en PCC-sertifisering og følger deres etiske retningslinjer og øvrige standarder for den profesjonelle delen av bransjen. (En ICF-sertifisering må fornyes hvert tredje år og fordrer videreutdanningspoeng). Anders er også styremedlem og markedsansvarlig i foreningen for Co-Active coacher i Norge.

Han har sin Executive Management Bachelorgrad i coaching og endringsledelse fra Handelshøyskolen BI med fordypning i indre drivkrefter  og aktiv lytting. Anders er også tidligere utdannet Trade and Retail Associate ved Norges Varehandelshøyskole (NVH).

Faglige verktøy og virkemidler som ligger til grunn for coaching og utviklingsprogram med Anders er: Co-Active Coaching, Jungs Type Indikator, Signaturstyrker (M. Seligman), oppmerksomhetsbasert sosial teknologi og etablert lederteori med vekt på moderne endringsledelse og transformasjonsledelse.

Er du nysgjerrig på hva Anders kan gjøre for deg eller din bedrift, ta kontakt. Anders har base i Oslo, men har oppdrag over hele landet.

Anders har også gjort seg bemerket som en annerledes blogger og ved å trykke HER kan du ta del i hans refleksjoner.