juni 11, 2014

JTI

Anders er sertifisert instruktør og rådgiver i det internasjonale personlighetsverktøyet Jungs Type Indeks. JTI er et verktøy for dypere forståelse av forskjellighet, egne drivkrefter og egen kommunikasjon. På denne siden vil du kunne få et større innblikk i hva en JTI kartlegging med Anders kan tilføre av nye perspektiver og kunnskap.

Hva som ligger bak oss og hva som ligger foran oss er
småting sammenliknet med hva som ligger i oss.
                                                         – Ralph Waldo Emerson

Dypere selvforståelse

Å ha god kjennskap til sitt eget psykologiske byggverk gir innsikt i hva du selv trenger for å ha det bra, hvordan mennesker er ulike og øker bevisstheten til egen og andres måte å formidle, beslutte og la seg begeistre på.

Våre naturlige preferanser

Vi er mest komfortable og har det best når vi lever og handler i tråd med hvem vi er. Å jobbe med JTI og egen typologi er et flott utgangspunkt for å bli kjent med sine egne naturlige preferanser, sin kommunikasjon og sine reaksjonsmønstre.

Hva er JTI?

JTI er en kartlegging. JTI er ikke en test som evaluerer personer og kommer ut med gode eller dårlige resultater, rette eller gale svar. Her måles eller defineres ikke kompetanse, talent, ferdigheter eller hvem du ”er”. JTI kartlegger psykologiske preferanser, det vil si hvordan vi foretrekker å innrette oss eller handle når vi kan velge fritt. Alle preferanser er like viktige, og alle personlighetstyper er likeverdige, men forskjellige.

 

Hvem bruker JTI?

JTI er et internasjonalt, anerkjent verktøy for menneskers egenutvikling, til nytte i lederrollen, i hverdagens samhandling, aktivitet og arbeid. Større bedrifter bruker JTI i sine leder –og topplederutdannelse. Eksempler på bedrifter er Statoil, NorgesGruppen og Orkla. Benyttes også av enkeltindivider og organisasjoner som FN og universiteter/høyskoler. Mange store og velrennomerte konsulentfirmaer bruker JTI.

 

Hvordan kan JTI være nyttig for meg:

– Personlig utvikling
– Å forbedre egen kommunikasjon
– Å finne ut mer om hvorfor din adferd er som den er, samt forstå andres adferd bedre
– Bli bedre kjent med seg selv og sin partner
– Øke forståelse i nære relasjoner og samliv
– Identifisere potensial eller avdekke forbedringsområder
– Utvikle seg som leder eller medarbeider
– Å sette ord på på ulikheter i nære relasjoner
– Å få et bedre utgangspunkt for å håndtere potensielle konflikter